zachranari-pardubice.cz Záchranná brigáda kynolog? Pardubického kraje

zachranari-pardubice.cz
Title: Záchranná brigáda kynolog? Pardubického kraje
Keywords:
Description: Záchranná brigáda kynolog? Pardubického kraje Zku?ební ?ády Podporují nás Odkazy Napi?te nám Kontakty úvodní stránka Vycvik Zásahy ?lenové Akce Fota-videa Plán akcí Novinky Pátrací akce na Bene?ovsku
zachranari-pardubice.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zachranari-pardubice.cz has 43% seo score.

zachranari-pardubice.cz Information

Website / Domain: zachranari-pardubice.cz
Website IP Address: 109.123.209.191
Domain DNS Server: ns1.savana.cz,ns2.savana.cz

zachranari-pardubice.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zachranari-pardubice.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

zachranari-pardubice.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 05 Aug 2016 16:14:18 GMT
Server nginx/1.2.1

zachranari-pardubice.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

zachranari-pardubice.cz Traffic Sources Chart

zachranari-pardubice.cz Similar Website

Domain Site Title

zachranari-pardubice.cz Alexa Rank History Chart

zachranari-pardubice.cz aleax

zachranari-pardubice.cz Html To Plain Text

Záchranná brigáda kynolog? Pardubického kraje Zku?ební ?ády Podporují nás Odkazy Napi?te nám Kontakty úvodní stránka Vycvik Zásahy ?lenové Akce Fota-videa Plán akcí Novinky Pátrací akce na Bene?ovsku 18.7.2016 Na stránku Zásahy byla p?idána informace o pátrací akci na Bene?ovsku. Trénink v reálné sutině 18.7.2016 5.7. se uskute?nil sutinovy trénink v reálnych podmínkách demolovaného objektu. Video ze zajímavého tréninku bylo p?idáno do stránky Fota-videa. Pátrací akce na Zlínsku 20.6.2016 Na stránku Zásahy byla p?idána informace o pátrací akci na Zlínsku. Sutinové tréninky 16.6.2016 Do Plánu akcí byly p?idány sutinové tréninky v Pardubicích (19.6.), v Havlí?kově Brodě (26.6.) a soust?edění ve Vranném nad Vltavou (2. - 3.7.). Splněné zkou?ky RH-T A 25.5.2016 Ve Vlko?i dne 21.5. Martina Bílková s Ennie slo?ily zkou?ku RH-T A. Gratulace oběma!!! Pátrací akce na Trutnovsku 10.5.2016 Na stránku Zásahy byla p?idána informace o pátrací akci na Trutnovsku. Plo?né atesty MV 9.5.2016 6.5. se v Kaznějově konaly plo?né atesty MV a tuto zkou?ku opakovaně splnili Klára Hlubocká se Samem a Robert Novák s Rockym. Tak hodně ?těstí do pátracích akcí!!! Star?í novinky O nás Záchranná brigáda kynolog? Pardubického kraje vznikla v roce 2000 jako nezisková organizace a je základním ?lánkem Svazu záchrannych brigád kynolog? ?eské republiky. Na?ím cílem je kvalitně p?ipravit psovody a jejich psy pro záchranu lidského ?ivota. V kolektivu je kolem 30 psovod?, které spojují spole?né hodnoty, p?edev?ím láska ke ps?m a poslání pomoci lidem v nouzi. V p?ípravě zásadně vyznáváme motiva?ní metody vycviku, díky kterym získávají psi mimo?ádny vztah k ?lověku. Jsme zcela otev?eni pro roz?i?ování na?eho tymu, proto rádi uvítáme ka?dého vá?ného zájemce, ktery má doma ?ty?nohého kamaráda a rád by se věnoval záchranné kynologii. Co děláme P?esto?e jde technicky pokrok velmi rychle dop?edu, ?ichové schopnosti ps? vět?inou z?stávají nep?ekonané a p?i záchrannych akcích se lidé bez nich ani dnes neobejdou. Práce kynologického tymu spo?ívá p?edev?ím v dokonalé souh?e psovoda se svym psem. Nejen vycvi?it, ale také pochopit a správně p?sobit na svého ?ty?nohého kamaráda je na?ím velkym uměním. Podstatou je nau?it psa dokonale vyu?ívat sv?j vyjime?ny dar - ?ich tak, aby mohl byt u?ite?ny v situacích, jejich? zvládnutí je za hranicí lidskych mo?ností. Záchranná kynologie zahrnuje pět základních směr? vycviku, tzv. speciálních prací. Jsou to vyhledání osob v sutinách (záchranné akce), vyhledání poh?e?ovanych osob v terénu (pátrací akce), stopování, vodní práce (vyhledání utonulych osob) a lavinové práce. P?ipravenost se prokazuje vykonáním zkou?ek, které jsou rovně? podle uvedenych druh? prací rozděleny a dále vykonnostně odstupňovány. Postup vycviku si ka?dy psovod volí individuálně, p?edev?ím na základě p?edpoklad? a schopností svého psa. Pro nasazení do pátracích ?i záchrannych akcí jsou podle zákona o Integrovaném záchranném systému ?R p?edur?eni psovodi s tzv. atestem Ministerstva vnitra ?R. Ke konci roku 2014 máme 3 psovody s atestem MV se specializací na plochy a 1 psovoda se specializací na sutiny. úvodní stránka Vycvik Zásahy ?lenové Akce Fota-videa Plán akcí (c) 2014 Záchranná brigáda kynolog? Pardubického kraje

zachranari-pardubice.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Fri Jun 03 10:23:12 2016
domain:  zachranari-pardubice.cz
registrant: SB:ZACHRANARIPCE
admin-c:  KEARY
nsset:  SAVANA
registrar: REG-IGNUM
registered: 31.01.2007 10:45:00
changed:  21.01.2014 10:11:03
expire:  31.01.2019
contact:  SB:ZACHRANARIPCE
name:   Hana Lou?ilová
address:  Chrudimská 814
address:  Pardubice
address:  530 02
address:  CZ
e-mail:  opocenskap@email.cz
registrar: REG-IGNUM
created:  31.01.2007 10:35:00
contact:  KEARY
name:   Petra Opo?enská
address:  Jiránkova 2299
address:  Pardubice
address:  53002
address:  CZ
e-mail:  opocenskap@email.cz
registrar: REG-IGNUM
created:  11.01.2007 19:25:00
changed:  17.01.2007 17:45:00
nsset:  SAVANA
nserver:  ns1.savana.cz
nserver:  ns2.savana.cz
tech-c:  FORPSI-L2F-C243634
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  19.10.2007 07:56:55
contact:  FORPSI-L2F-C243634
name:   Václav ?teiner
address:  ?lovice 64
address:  Plzeň - Litice
address:  32100
address:  CZ
phone:  +420.377828117
fax-no:  +420.000000000
e-mail:  Radim.Steiner@centrum.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  13.08.2007 14:15:0